neljapäev, 28. september 2017

Oiderma külamaja ärkab noorte toel ellu :)

Projekti nimi: Videodiskod ja filmiõhtud Oidremal
Asukoht: Oidrema
Korraldajad: Jaana Klaas, Karmen Pikkmets, Laura – Maria Nessel, Margus Pikkmets ja Rando Pikkmets

Meie projekti kirjutamise eesmärgiks oli, et küla kogukond, ja eriti noored, leiaksid tihedamini tee meie renoveeritud külamajja. Et oleks võimalik üheskoos midagi ägedat teha. Et noortel endil oleks suurem huvi ise korraldada ja osaleda meie küla üritustel. Et meie küla elavneks ja oleks kohaks, kus soovitakse olla. Nende eesmärkide elluviimiseks alustasime regulaarselt toimuvate videodiskode ja filmiõhtute korraldamisega. Õppisime ise planeerima, korraldama ja üritusi läbi viima. Kaasasime enda tegevusse ka teisi noori. Samuti saime võimaluse teha meeskonnatööd ühise eesmärgi nimel, veetsime lõbusalt aega, samal ajal panustades meie kogukonna jätkusuutlikku arengusse. Üritustel osales inimesi ka naaberküladest ja seeläbi tõstsime oma küla tuntust. Üritused leidsid aset juuli-, augusti- ja septembrikuus. Igakuiselt oleme korraldanud nii filmiõhtuid ja videodiskosid.
Partnerid: Oidrema külaselts, kes lubas meil lahkelt kasutada külamaja. Samuti soovime tänada Chris-Martinit, Jürit, Steni, Cariinat, Crister-Markust, Aivarit, Hermetit ja kõiki, kes on meil aidanud kaasa nende ürituste toimumisele. Soovime tänada ka kõiki, kes kohale tulid.

Videodisko 14.07.2017
Osalejaid: 16
Muusikastiil: Popmuusika
Filmiõhtu  28.07.2017
Osalejaid: 37
Film: „Vaiana“
Filmiõhtu 24.08.2017
Osalejaid: 16
Film: „Miss Peregrine’ i kodu ebaharilikele lastele“
Videodisko „Tagasi kooli“ 02.09.2017
Osalejaid: 12
Muusikastiil: Remixes

Filmiõhtu 22.09.2017
Osalejaid: 14
Film: „Paberlinnad“
Üritused olid väga huumoririkkad, põnevad, toredad ja energilised. Siiani oleme saanud osalenutelt positiivset tagasisidet. Kindlasti jätkame ürituste korraldamist, sest oleme saanud palju uusi kogemusi ja teadmisi.
Kokku on osalenud praeguse seisuga 95 noort.
Soovitame järgmistele taotlejatele , et valige oma projektitiimi aktiivsed ja otsustuskindlad noored, kes tahavad teha. Nii on koostöö sujuv ja hea ning tulemus suurepärane ja jätkusuutlik.

Meie eelarveks oli 1 726€, mis läks kodukinosüsteemi, projektori, projektorikinnituse ja ekraani soetamiseks.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar