kolmapäev, 7. september 2016

Elva kiikusid on õige pea võimalik kõigil proovida :)

Projekti nimi ja selle asukoht.
Elva kiikude ehitamine.
Elva Huviala- ja Koolituskeskus Elva Pikk 8. 

Kuidas meil selle projektiga läinud on?
Projekt on kujunenud suhteliselt hästi, on olnud ka probleeme, mida oleme suutnud kiirelt lahendada.
Mis on eriti hästi läinud?
Meil läks väga hästi toetuse taotlemisel video tegemine, mille käigus sai meil ka palju nalja.
Olime kaasatud linna objekti kujundamisse, mis andis meile võimaluse kujundada Noortekeskuse tagaõue. Selle käigus tuli meile mõte lasta paigaldada õuealale kiik.
Meie meeskonnas on üksmeelsus, seega leiame kergemini ühise otsuse.
Samas oli ka meil  Skype kaudu läbirääkimine Riin Luksiga kes on Nopi Üles fondi juht, ning see läks meil hästi.
Millised probleemid on meil olnud seda projekti koostades?
  • Teadmatuse ja kiirustamise tõtte tellisime ainult kiigu, kuid pidime hiljem ka konstruktsiooni tellima
  • Projekti liikmete eemaloleku tõttu ei liikunud info edasi ja mõningad kokkulepped jäid tegemata. See oli meile õppimiseks.
  • Me ei osanud ette näha, et meil on ka vaja taotleda ehitusluba, mille aitas lahendada Huvialakeskus.
  • Me ootasime, et saaksime paigaldada kiik Elva Perepäevaks, kuid sellega läheb rohkem aega kui arvasime.
Mis on juba tehtud ja mida tehakse järgmisena?
Oleme juba teinud video, täitnud vajalikke pabereid, välja valinud kiigu konstruktsiooni ja blogi postitus lõpetatud ning kokku leppinud kiigu asukohas.

Kiigu paigaldamine, jäädvustada kiigu paigaldamise protsess, teavitada kogukonda(Facebook postitused, ajalehte artikel ja pildimaterjal, ).
Reklaamida Nopi Üles fondi (näiteks kooli stendil).Mida olete siiani projekti koostades õppinud?
Oleme õppinud mõningaid asju lepingute täitmisest ning aru saanud, et kõik pole nii lihtne kui näib, kõike tuleb liikmetega arutada. Õppisime ametlike kirjade koostamist, läbi mõtlemist ning seda, et ei tasu kiirustada, peame rohkem rääkima enda projektist.


Millist lisatuge vajasime?
Vajasime abi paberite täitmisel ja ehitusloa taotlemisel, nendel teemadel saime abi Elva noorsootöötajalt, õpetlikku - ja suunavat tuge.

Nopi Üles projektifond
Projektikonkursi „Nopi Üles“ eesmärk on toetada noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad  ettevõtlikkust.  
Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus töömaailmas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. See kõik mõjutab noorte konkurentsivõimet tuleviku tööturul.
Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar