neljapäev, 13. oktoober 2016

Laeva noored: "Kui midagi väga tahta, siis ka saab."

Projekti nimi
Laeva Pillimängu huviring
Projekti toimumise periood
12.07.2016-10.10.2016 (plakati koostamine ja laikide kogumine hakkas juba juunis)

Korraldajate arv; osalejate arv ning taustakirjeldus
Korraldajaid: 3
Osalejate arv: Pillimängu avaüritusel osales 21 inimest, pilliõppe jaotus: 4x viiul,  2x klaver, 3x trummid, 9x kitarr.
Toimunud on ühel korral trummiõppe ring kus osales 2 noort.
Hetkel on leitud juhendama: trummiõppe juhandaja, kes saab juhendada kolme noort. Kitarri juhendaja, viiuli juhendaja, klaveri juhendaja ning lisaks inimene, kes on soovinud hakata õpetama laulu.
Aktiivselt on olnud kaasatud ka kohalik omavalitsus, kellega on toimunud läbirääkimised juhendajate töötasu osas.
Oktoobrikuu jooksul hakkavad kindlasti toimuma ka ülejäänud pilliõppe ringid lisaks praegu toimuvale trummiõppele.

Partnerite nimed
Laeva Vald, Laeva valla Avatud Noortekeskus, Laeva Kultuurimaja, Nopi Üles, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Avallon Baltic OÜ (sealt tellisime pillid).

Tegevuste ja toimunu kirjeldus
Toimunud on väga palju. Korraldasime ürituse, kus soovisime teada kui paljud inimesed on huvitatud pilli õppimisest. Tulemus oli suurepärane, pilli õppijaid on väga palju. Samuti saime ka pillid ostetud ja soovijad saavad käia neid uudistamas. Esimene pilliring sai juba septembris hoo sisse: trummiring. Teised ringid (viiul, klaver, kitarr+ laulmine) hakkavad tööle oktoobris.

TEGEVUSKAVA:
Juuni II pool- koostasime plakati, hinnapakkumised ja kogusime Facebookis laike.  Saime laikid kokku ja rõõmusõnumi rahastuse kohta kuu viimastel päevadel.
Juuli- Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse MTÜ  ja Laeva Vallvalitsuse allkirjastatud partnerluslepe. 90% rahastuse saamine.
August- projekti vahearuanne. 10% rahastuse saamine.
September- taustauuring pilliõppe kohta noorte seas, juhendajate otsimine, läbirääkimised juhendajate, vallaametnike ja asutustega. Toimus pilliõppe huviringide avalik infoüritus. Trummiõppe ringi I kohtumine. Pillide tellimine, transport ja tasumine.
Oktoober- ringijuhendajate leidmine ja kõikide huviringide käivitamine. Lõpparuande koostamine ning projekti analüüsimine ja vaade tulevikku.

Ülevaade saadud kogemustest
Kogemusi olen ma saanud väga palju. Olen õppinud asju organiseerima ja inimestega rohkem suhtlema/läbi rääkima. Ringijuhtide leidmine on näide sellest, et kui midagi väga tahta, siis ka saab. Juhendajaid maapiirkonda oli raske leida, aga kirjutasime koostöös noorsootöö juhiga läbi kõik lähedal olevad muusikakoolid ja tudengid.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele
Kui sa tõesti soovid oma kogukonna elu paremaks muuta ja kui sul on vaba aega, siis kindlasti kirjuta oma projekt. See annab sulle väga palju uusi kogemusi. Julge pealehakkamine on pool võitu!

Teiste noorte arvamused
„Pilliringis on lahedad juhendajad ;) “ – Getlin ja Lisete
„See on hea ajaviide!“- Maris
„Olen alati unistanud trummide õppimisest.“- Mari- Liis
„Hea on õppida klaverit oma kodukohas. Ei ole peale väsitavat koolipäeva kuhugi sõitmist, et saaks klaverit õppida.“- Christin Marleen

Kogukonnast on tulnud ainult positiivset ja toetavat tagasisidet. See on suur asi, kui pillid juba olemas on, see on lihtsustanud noorte pilliõppe kättesaadavust ning elavdanud kogukonnaelu meie vallas. Teadjamad avaldavad arvamust, kuidas saaks ringide toimumist paremini organiseerida. Huvi pilliõppe vastu on üllatavalt suur. Oleme tuge saanud nii Noortekeskusest kui ka vallalt.

Nii saabusid pillid :)Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar