kolmapäev, 17. mai 2017

Elva muusikastuudio

Tere! Meie oleme aktiivselt tegutsevad noored muusikud Elvast.
Kahjuks meie kogukonna noored muusikasõbrad tunnevad ennast tõrjutuna, sest meil puuduvad kogukonnas taskukohased võimalused muusika salvestamiseks.

Paljud noored loovad ise heliteoseid, mille parimaks levitamise võimaluseks on helisalvestis. Samuti tegutsevad kogukonnas mitmed laulustuudiod, mille laululastel on mõningateks laulukonkurssideks nõutav DEMO salvestus. Lisaks eelpool mainitule, toimetavad kogukonnas aktiivselt mitmed noortebändid, kellel samuti soov omaloomingut või *cover*-lugusid salvestada. Ühtlasi muudaks salvestusvõimalus mugavamaks ürituste korraldajate elu, kes linte
kuulates saavad enda üritusele kõige sobilikuma esineja leida.

Loodavaid salvestusvõimalusi saavad kasutada kõik soovijad. Kogukonna noortele loob see võimalusi tegeleda omaloominguga, mitmekesistuvad huvialad ja -tegevused.

Nopi Üles projektifondist soovisime saada toetust 1 900€ vajamineva salvestustehnika ostuks, et luua kogukonda salvestusvõimalus. Vajaminevad ruumid võimaldab Elva Gümnaasium.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar