kolmapäev, 17. mai 2017

Videodiskod ja filmiõhtud Oidermal

Kes me oleme?

Meie oleme Oidrema küla viis noort: Jaana, Karmen, Laura, Margus ja Rando. Meie omaalgatuslikuks ideeks on videodiskode ja filmiõhtute korraldamine nii noortele kui ka vanadele.

Mis teeb meile muret?

Pole ühiseid tegevusvõimalusi. Veedame liiga palju aega ninapidi arvutis või telefonis. Suhtleme seetõttu omavahel liiga vähe.

Millisena me näeme oma tulevikku meie kogukonnas?

Meie eesmärgiks on, et küla kogukond, ja eriti noored, leiaks rohkem tee meie renoveeritud külamajja. Et oleks võimalik üheskoos midagi ägedat teha. Et noortel endil oleks suurem huvi ise korraldada ja osaleda meie küla üritustel. Et meie küla elavneks ja oleks kohaks, kus soovitakse olla.

Mis me selleks ette võtame?


Nende eesmärkide elluviimiseks alustame regulaarselt toimuvate videodiskode ja filmiõhtute korraldamisega. Õpime ise planeerima, korraldama ja üritusi läbi viima. Kaasame enda tegevusse ka teisi noori. Saame võimaluse teha meeskonnatööd ühise eesmärgi nimel, veedame lõbusalt aega, samal ajal panustades meie kogukonna jätkusuutlikku arengusse. Kutsume üritustel osalema inimesi ka naaberküladest ja tõstame seeläbi oma küla tuntust.

Nopi Üles projektifondist taotleme 1743 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar