esmaspäev, 16. oktoober 2017

Elva noored - teil on võimalus nüüd muusikat teha :)

Projekti toimumise periood: 26.04.2017 - 30.09.2017

Projekti initsiaatoriteks olid kaks Elva linnas tegutsevat noort muusikut, kes soovisid kogukonda luua tasuta helitehnilisi salvestusvõimalusi. Värskes stuudios on juba salvestatud kahte noort ja andekat muusikut, kes olid salvestustingimuste ning tulemusega väga rahul.

Partner: Elva Gümnaasium - esindaja direktor Tarmo Post

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Pärast projektitaotluse positiivset tagasisidet võtsime tehnikale hinnapakkumise Neumann Stuudiost. Finantside saabumisel tellis Neumann Stuudio esindaja Elmet Neumann vastavalt hinnapakkumises välja toodud lahendusele salvestustehnika. Kuna vajaminevad rekvisiidid said tellitud erinevatest kohtadest, varieerusid tarnekuupäevad. Viimasena saabusid stuudiomonitorid, mis jõudsid kohale juulis.
Kahjuks saime salvestamisega alustada alles septembri teisel poolel, kuna Elva Gümnaasiumis toimub ventilatsiooni renoveerimine, mis puudutas ka ruume, kus võimaldati meil stuudio sisse seada. Renoveerimine koolimajas veel jätkub, kuid läbirääkimiste tulemusena saime helistuudio ikkagi avatud ning juba on salvestatud kahte andekat noort.

Installatsiooni tööd nägid välja järgmised:

       Stuudio laua kokkupanek
       Vajaminevate kaablite jootmine
       Ühendamine
       Häälestamine
       Salvestamine


Ülevaade saadud kogemustest:
Kogu projekti vältel saadud kogemused on omaette väärtused edasiseks eluks. Peamine, millega tuleb arvestada on see, et suuremate asjade puhul tasub jätta ajareserv. Probleeme, millega tuli tegeleda, tekkis jooksvalt. Esimene neist oli salvestustehnika saabumine mitmes jaos. Teiseks suureks probleemiks osutusid ventilatsioonitööd Elva Gümnaasiumis. Kõik probleemid said lahendatud ning stuudio sisse seatud. Positiivne oli see, et värske stuudio tekitas kiiresti huvi ning paari nädalaga sai salvestatud kahte noort. Samuti jõudsime materjali järeltöödelda ning valmisproduktid välja anda.

Kogukond sai antud projektist kasu salvestusstuudio näol. Salvestusvõimalused on kõigile tasuta ning kättesaadavad. Täpsem info on facebooki lehel: https://www.facebook.com/pg/Helistuudio-M%C3%A4nnimets-317651822036579/posts/?ref=page_internal
Tagasiside oli väga positiivne ning jäädi tulemusega rahule.


Ettepanekuid järgmistele taotlejatele:

Soovitame soojalt arvestada faktiga, et kõik ei lähe täpselt nii nagu plaanite. Kõik raskused on ületamiseks ning tagasilöökidel ei tohi lasta end morjendada. Vastupidi - tuleb leida uus lahendus, mis plaanitust kõrvalekaldumisi kompenseeriks. Aega planeerides on kasulik arvestada nihetega ning projekti kogupikkust “venitada”.


Ülevaade kuludest:

Koordinaatori toetus 1900€ läks salvestustehnika soetamisele kogukonda. Kogu tehnilise lahenduse tellisime hinnapakkumise alusel Neumann Stuudiost. Arve oli summas 1900€. Kõik kulud said täpselt kaetud.

Osalejate ning projektist kasusaajate arv:

Nagu eelpool sai mainitud võitlesime probleemidega, mis viivitasid stuudio avamist. Sellest tingituna on hetkel projektis osalejaid neli - projekti initsiaatorid ja kaks noort, kes salvestusvõimaluste tekkimisest hooga kinni haarasid. Kasusaajaid on rohkem -  leiame, et kõik, kes salvestatud materjali on kuulnud on kasusaajad, sest ei ole välistatud, et just sellisel teel leiab mõni noorteürituse korraldaja enda sündmusele sobiva muusiku.


Osalejate ning kasusaajate tagasihoidlikest arvudest ei tasu heituda, sest projekt on jätkusuutlik ning fakt, et projekti elluviimise tähtaeg on lõppenud ning lõpparuanne esitatud, ei tähenda seda, et muusikud kogukonnast kaoksid. Vastupidi, helistuudio Männimets saab aina tuult tiibadesse ning ootamas on mitmed noored, kes soovivad salvestada, kuid koguvad veel ennast.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar