neljapäev, 21. detsember 2017

Disgolfi rada leiab Vastseliinas aktiivset kasutust

Möödunud kevadel maikuus algas Vastseliina alevikus “Vastseliina discgolfi” projekti elluviimine, mis lõpetati 2017. aasta sügisel. “Vastseliina discgolfi” projekt algas kevadel, mil algne tuumikgrupp alustas rajaplaani konstrueerimisega. Rajaplaani kooskõlastati kuni septembrini RMK Võrumaa metskonnaga, sest üks osa rajast oli planeeritud RMK metsaalale. Rajaplaani kooskõlastamise kõrvalt uuriti ka erinevaid võimalusi, kuidas ehitata discgolfi rajale tii-alad, mida algselt projekti polnud planeeritud.  Sügisel algasid raja koristustööd, kuhu kaasati 20 erinevat vabatahtlikku mitmel erineval päeval. Vabatahtlikud koristasid RMK metsas jalgteid, märgistasid puid, mõõtsid korvide vahemaid, paigaldasid korvid, ehitasid puudele kaitsed ning rajale mõningad tii-alad.
Sügisel telliti discgolfi kettad huvilistele, mille laenutamiseks valmisid ka toetajate logodega laenutamislehed. Projekti puhul jäid tegemata rajamärgistused, sest firma, kes pidi rajamärgistused valmistama, ei jõudnud kahjuks nendega enne oktoobrikuu lõppu tegeleda.
2018. aasta alguses on projektimeeskonnal planeeritud leida sponsorid, kes aitaksid valmistada rajakaardid raja lõplikuks valmimiseks.
Projektimeeskonnaks kujunes neljaliikmeline meeskond, kes tegeles kogukonna teavitamise, raja ehitamise ning ametnikega suhtlemisel. Lisandusid ka abilised, kes aitasid teha koristustöid jne.
Projekti aitasid ellu viia Vastseliina Gümnaasium, Vastseliina Noortekeskus, Vastseliina Vallavalitsus, RMK Võrumaa metskond, Förmann NT, ENTK, Haridus- ja teadusministeerium, Nopi Üles, Eesti ANK ning Euroopa Sotsiaalfond.  
Projekti puhul õnnestus hästi see, et kogukond oli kaasatud algusest peale projekti elluviimisse. Samuti konsulteeriti enne raja valmimist erinevate ametnike kui ka tavakodanikega, et rada oleks põhjalik. Probleeme projekti elluviimisel tekitasid viivitamised, mis esinesid seetõttu, et keegi kas unustas enda kohustused või pidi ootama kellegi teise järel. Projekti paremaks kulgemiseks oleksime võinud enne projekti kirjutamist konsulteerida teiste inimestega, kes on varem samuti radu ehitanud.
Kogukonnas kasutatakse aktiivselt discgolfi rada, kui seda ilm võimaldab. Discgolfi raja ehitamisest sai alguse ka discgolfi trennide läbiviimine, kus noored kasutavad Nopi Üles projektifondist taotletud discgolfi kettaid mängutehnika arendamiseks. Samuti on kasutust leidnud rada ka kohalikus gümnaasiumis, kus spordipäevadel ning muudel üritustel noored koos õpetajatega õpivad discgolfi mängutehnikat ning seejärel mängivad rada läbi.

Projektis on osalenud üle 30 inimese ning projektist on kasu saanud vähemalt 40 inimest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar