kolmapäev, 18. aprill 2018

Kool täis uusi noori kunstnikke :P

Koht: Paide linn, Järvamaa

Kui õpilased kutsusid üles jäädvustama oma mälestusi Paide Ühisgümnaasiumist piltidena, et need kooli koridoride seintele maalida, laekus tähtajaks kavandeid pisut alla poole seatud eesmärgist. Eesmärk oli suur- saada seintele 100 maali, et seostada ettevõtmine lisaks koolide ümberkorraldusele tähelepanu juhtimisega ka sellega, et tänavu möödub Paides 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest ja tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Seinamaalingute projektiga „Seinad, mis mäletavad“ soovime enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide Ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja pidurüüs ära saata, meenutused jäädvustada mälestuste raamatuks ning juhtida tähelepanu Paide linna koolide ümberkorraldusele.
Nüüd, mil kavandeid juba mitmendat nädalat seintele maalitakse, on töid tulnud juurde ja lammutust ootava koolimaja koridorid muutuvad iga päevaga järjest rõõmsamaks. Seda, et tänavu lõpetab Paide linnas tegutsemise kaks kooli, neist Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutatakse ja mismoodi koolide jaotus ja asukohad järgnevatel aastatel hakkavad olema, on tulnud päris palju selgitada, seda eriti pisematele õpilastele. Nooremate töödel on kõige rohkem kujutatud koolimaja, mõned lapsed on valikut põhjendanud, et joonistasid koolimaja just seepärast, et seda varsti enam pole, kusjuures ükski seinale maalitud maja pole teisega samasugune. Vahetundides käib vilgas töö, kõik koridorid on noori kunstnikke ja uudistajaid täis, tasub vaatama tulla!

Kõige enam tekitab rõõmu õhkkond, mis koolis vahetundide ajal, kui käib vilgas seintele piltide maalimine, tunda on. Osa õpilasi tegemel maalimisega, seda nii üksi kui mitmekesi ühe pildi kallal, osa aga lihtsalt uudistab või meenutabki seiku kooliajast või arutleb, kuidas koolikorraldus uuest aastast muutub. Ka õpetajad on meie ettevõtmist tunnustanud ja nii mõnigi on arvanud, et koolimaja on nüüd hoopis rõõmsam ja seinad oleks võinud mälestustega kaunistada varemgi.

Kui alguses olime mures, et huvi projekti vastu oli lahja ja ei laekunud piisavalt töid, siis kavandeid analüüsides saime aru, et arvust olulisem on see, et kõik pildid on joonistatud südamega. Kavandite vähesusest tingituna lubasime huvilistel oma töid tuua ka peale tähtaega, mistõttu oleme aga uue probleemiga silmitsi- meie ajakava on sassis! Kuigi kavandid oleksid pidanud olema seintele kantud juba märtsis ja seinamaalingud juba mälestuste raamatu jaoks üleski pildistatud, siis tegelikult tegeleme me alles sellega, et kavandid saaksid seintele maalitud.
Ka suheldes inimestega väljaspoolt kooli tunudub et meie sõnum, kus soovime projektiga juhtida tähelepanu koolide ümberkorraldusele, pole 100% inimesteni jõudnud.
Teine mure tekkis kohe kavandite seintele kandmise alguses, kui analüüsisime värvide valikut ja saime aru, et just väiksemaid joonistajaid silmas pidades, on targem valida seinavärvide asemel guaššid, mis on kergemini riietelt eemaldatavad, lapsesõbralikumad ja ka tuttavamat lastele. See omakorda tekitas aga lisamure- värv ei jää hästi seinale ning peale kuivamist kipub pragunema ja nühkides ära kuluma. Õnneks on kõik seni mõistvalt suhtunud ja seinamaale mitte torkinud. Praod värvikihis haakuvadki pisut meie koolimaja kulunud olekuga, justkui samastudes uue pildi kõrvale jäävate pragudega seintega.

Läbi on viidud kavandite konkurss, kuhu tähtajaks laekus 34 tööd. Seejärel kuulutasime tähtaja avatuks, võtsime töid soovijatelt juurde ka tähtaja möödudes, alustades samaaegselt kavandite seintele maalimisega. Inimestelt värve ei laekunud, kuid kuna otsustasimegi seinavärvide asemel kasutada guašše, siis me oma üleskutset ei korranudki.
Seintele on vahearuande koostamise tähtajaks maalitud 63 tööd, neist 8 on veel pooleli, paar tööd ootab veel tegemist, mõned pakutud kavandid otsustasime mitte seintele maalida. Plaanisime valida vineerile kandmiseks ühe töö, kuid tänaseks oleme valinud vineerile kandmiseks ja Paide Ühisgümnaasiumi asemele kerkivale uuele koolimajale kinkimiseks välja kaks tööd- ühel on meie kooli ja selle eelkäija logod, teisel on kujutatud võimalik uue kooli sümbol- malelaud. Et püsida eelarves, teeme tööd pinnalt pisut väiksemad. Tööd kantakse vineerile aprilli lõpuks.
Seintele maalitud mälestusi on pildistatud jooksvalt ja need on avaldatud ürituse lehel Facebookis, mälestuste raamatu jaoks kvaliteetsete ülesvõtete tegemisega on juba alustatud.

Oleme õppinud, et aega tuleb paremini planeerida. Noored on väga hõivatud ja enamus vanemate õpilaste tööd on maalitud seintele mitmes etapis, sest neil lihtsalt ei ole aega seda teha ühe päevaga. Ka projekti meeskonna tööjaotus ja inimeste vastutustunne on need kohad, millega tuleb edaspidi tööd teha, et kavandatuga ajakavas paremini püsida.
Ilmselt pole meie nii töömahuka projekti jaoks kevad parim aeg, sest vanematel õpilastel tuleb juba valmistuda eksamiteks ning õppetöö nõuab suurt keskendumist.

Projekti käigus saime aru, et seinamaalide pildistamiseks vajame lisateadmisi ja –tehnikat. Õnneks saime sellele ka kooskõlastuse Nopi Üles programmist.
Ilmselt vajame ka vineerile tööde maalimise juurde juhendajat, kes oskab tööde tegijaid õpetada spray värvidega joonistama. Eelkokkulepped ühe noore graffity kunstnikuga on juba sõlmitud.

Pildid:

Projekt valmib "Nopi Üles" toel. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar