reede, 15. juuni 2018

Kõige raskemaks osutus projekti lõpetamine, sest noored tahaksid jätkata!


Oleme Nõo Reaalgümnaasiumi 63.B klassi õpilased ja toakaaslased Danvar Lendre Valgast ja Mattias Laos Kihnust ning korraldasime 2018.aasta kevadel kuuel järjestikusel nädalal Nõo valla elanikele ja Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo Põhikooli õpilastele liikumissarja. Liikumissari koosnes kuuest etapist. Toimumiskuupäevadeks olid: 12, 19, 24.aprill ja 10, 17, 24.mai. Etappidel osalesid nii kõndijad kui ka jooksjad, keda juhtisid vallatöötajad või Nõo RG õpetajad. Distantsid kulgesid läbi Nõo valla ning ühe etapi pikkus jäi 5-7.kilomeetri vahele. 19.aprillil ja 17.mail korraldasime väljasõidud. Tellitud olid suured bussid ning osalejate arv küündis pea 90 inimeseni. 19.aprillil toimus väljasõit Vapramäele, kus rada kulges maagilistes orgudes ning järskude mägede vahel. Igale osaleja andsime pudel vett ja õuna. 17.mail toimus väljasõit Elva maratoniradadele, taaskord said kõik osalejad õunu ja vett. 17.mai rada valiti ka lemmikrajaks. Iga etapi lõpus toimus auhindade loosimine ja kasutava joogi jagamine. See motiveeris veelgi rohkem inimesi kohale tulema. Ürituse lõpetasime veelgi uhkemalt. Pakkusime kringlit, jagasime jooki, loosisime palju auhindu.

Meie üritustel osales keskmiselt 90 inimest. Nendest 40 olid vallaelanikud ning 50 õpilased. Tegime rohkelt reklaami kõikidest Nõo valla asutustes, kuid kahjuks jäi osalejate arv ikka väheseks. Sellest tulenevalt ei heitnud me meelt, vaid suurendasime õpilaste arvu 60ni. Osalejaid küsitledes meeldiski neile see, et sai tasuta osaleda vahval üritusel, samal ajal sõpradega koos olles ja sporti tehes. Üritus oli kõigile tasuta, kõik said veel loosiauhindu ja kosutavat jooki, ilmad olid head, kõik inimesed olid oodatud osalema, sõpradega saadi koos liikuda - need punktid olidki inimestele tähtsad ja see motiveeriski neid osalema. Juba oodatakse jätkuüritust.

Kõik tööd me tegime koos. Jagasime ülesanded kahevahel ära, sest nii saime produktiivsemalt tööd teha. Nõo Reaalgümnaasiumi juhtkonda saame lugeda oma partneriteks, sest nende kaudu saime paika panna ürituse toimumise ajad ning nemad said väljastada meile garantiikirjad, et saaksime osta liikumissarjale vajaminevaid asju läbi arvete. Arvemajandus käis läbi kooli raamatupidaja, sest tema omab ligipääsu arvetele. Kõige suurimad tänusõnad ütleme veelkord meie koolikaaslasel Brigitta Uibole, kes jäädvustas meie liikumissarja piltide peale.

Meile endilegi üllatusena ei tekkinud meil peaaegu ühtegi probleemi. Kõik sujus nii hästi, et ootamatult oligi kuus nädalat projekti läbiviimist läbi saanud. Raskusi tekkiski kõige enam projekti lõpetamisega, sest väga tahaks seda projekti edasi jätkata, sest tagasiside on olnud väga väga positiivne. Meie projekt valiti Nõo Reaalgümnaasiumi aasta teoks 2018 ning meie liikumissarjast valmib peagi artikkel Nõo valla lehte. Vahel kimbutas meid ka ajanappus, kuna koolis oli palju kontrolltöid, tekkisid ka väikesed pinged, kuid need rahunesid minutiga, sest saime aru, et meile meeldib tegelikult projekti läbi viia. Kõige enam kartsime lõpuaruande koostamist, sest meie jaoks olid mängus suured rahad ning see klappima saada hirmutas meid, kuid seda tehes saime aru, et kui kõik on eelnevalt üles märgitud ja korras, siis polegi asi üldse raske ega keeruline. Enne teenuse või asja ostmist arutasime omavahel läbi selle mõttekuses. Küsimuste korral pöördusime kehalise kasvatuse õpetaja poole, kes soovitas meile erinevaid tooteid, mida sellisel spordiüritusel välja pakkuda.

Väga uhke tunne on viia läbi sellist projekti. See on nii tore, et ka õpilased saavad projekti koostada ja seda läbi viia. Suur tänu Nopi Üles meeskonnale, et andsite meile sellise võimaluse. Aitäh, sulle Riin meid toetamast ja juhendamast.

Kui sulle peaks keegi kunagi pakkuma sellise ägeda võimaluse proovida ise teha projekti ja seda läbi viia, siis ära kahtle. Mõtle välja äge idee, aja kokku lahe seltskond ning hakake pihta. Kahetseda pole midagi. Kahtlemise korral konsulteeri ägeda Nopi Üles seltskonnaga ning su kahtlus kaob hetkega. Suurepäraseid ja lennukaid ideid! Olge aktiivsed ja julged!
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar