teisipäev, 3. juuli 2018

Vastutus on ülesanne, kuid ennast ületades, on tulemus seda väärt!


Projekti nimi: Rannu jõusaal
Projekti toimumise periood: 13.03.2018-30.06.2018
Korraldajate arv: 4  Osalejate arv: 8

Taustakirjeldus:
Grete Kald – Elva noortetugila spetsialist. Aitas läbi viia noorte projekti „Rannu jõusaal“, noortekoordinaator.
Projekti aitasid läbi viia Rannu noored: Siim Kalev, Silver Kalev, Mait Lensment, Ken- Marti Käos.
Jõusaali renoveerimistöödele aitasid kaasa Elva Varahalduse töötaja Asso Käos, ehitusfirma Rennes OÜ Agnes Laasberg ja ehitusspetsialist Priit Pruul.
„Rannu jõusaal“ sai valmis koostöös Rannu Noortekeskusega ja sprodifirma Popspordiga.'

Rannu jõusaali tegevuste ja toimunu kirjeldus.
Jõusaali mõte sai alguse sellest, et Siim, Silver ja Mait soovisid jõusaali kogukonnale, et sõpruskonnaga koos trenni teha. Noorte omaalgatus projekti „Nopi üles“ raames esitasime taotluse jõusaali idee elluviimist. Seejärel saime juhised Eesti ANK „Nopi üles“ projektijuhi Riin Luksi käest, kuidas edasi toimetada. Facebookis olime edukad ja meie projekt sai 317 like´i. Saime toetuse kätte ning tegime vajalikud sisseostud jõusaali teostamiseks. Alustasime Rannu Noortekeskuses asuva jõusaali renoveerimist ning trenazööride kokkupanemist ning paigaldamist. Vahepeal tegime vahearuande, andes teada, kuidas meil on läinud ning saime kiita hea ja tulemusliku töö eest. Kahjuks juhtus ka nii, et noortekeskuse noored, kes polnud jõusaaliga seotud lõhkusid sõudeergomeetri, mille koostöös Popspordiga saime korda tehtud ning nüüdseks on see kasutusvalmis. Siim valmistas ise sepikojas lõuatõmbe kangi aluse ning paigaldas selle koos Ken-Marti Käosega. Vahepeal paljundasime võtmed ning saime eraldi sissepääsust käia jõusaali ettevalmistamas ilma, et noortekeskust sellega segaks. Perioodi käigus saime mitmeid-mitmeid kokku selleks, et üksteise mõtteid jagada, panna kirja jõusaali reeglistik ning korraldajate omavahelised kokkulepped. Jõusaal saigi valmis. Avame augusti kuus koos noortekeskuse suvepuhkuselt tulekuga ning koostöös noortekeskusega.   Kui jõusaal oli enam -vähem valmis läksime kardiga sõitma, poistele preemiaks eduka töö eest.

Jõusaali tegemisel meeldis( sulgudes, kelle välja toodud mõte):
Väljasõit preemiaks kardisõiduga ( meeldis kõigile)
Rannu Noortekeskus aitab ka edaspidi meie jõusaali toimingutele kaasa (Grete)
Renoveerimine (Siim)
Kangi aluse tegemine/paigaldamine (Siim)
Meeldis poiste huvi ja kaasa tegemine kuni neil oli võimalus saada juhutöid ja jõusaalis askeldamine polnud piisavalt motiveeriv. ( Grete)

Jõusaali tegemisel ei meeldinud:
Sõudeergomeetertri lõhkumise tagajärgede eest hoolitsemine(Grete)
Sisseostude tegemine (Silver)
Jõusaali renoveerimine (Silver)
Noortel kadus motivatsioon kui said aru, et jõusaali eest tuleb ka edaspidi hoolitseda, kui seda kasutama hakatakse. Seejärel soovisid projekti katki jätta, vastutusest loobuda.  (Grete)
Ei meeldinud, kui tajusin vastutuse pinget ( Siim)

Läbi projekti õppisime/kogesime:
Projekti tegemine oli oodatust raskem. Vastutust oli palju, selle jaoks aja leidmine oli raskendatud,  täiskohaga töötamine valmistas raskusi jõusaaliga tegelemiseks aega leida.
Raskusi valmistas uue asja loomine , puudusid teadmised ja oskused.
Mõistsime, et millegi loomine vajab keskendumist ja pühendumist, sest iga tegevus on oluline viimaks eesmärgile lähemale. Ja see ei tule kergelt.
Selleks, et jõusaal valmis saaks oli vaja plaani ning  sellest kinni pidamine valmistas raskusi. Millegiga alustades on huvi suur, aga hiljem selle langedes, ka motivatsioon langeb. Grupp vajab püsivust, et üheskoos ellu viia alustatud ettevõtmine.
Mõistsime, et tuleb teha tasuta tööd, et saada lõpuks endale jõusaal. Suur tahtmine oli pigem teha juhutöid kevade ja suve hakul, et saada taskuraha.  Aga kui lõpuks sai valmis, on hea meel.
Ei meeldinud, et algselt pidime jõusaaliga seoses hakkama selle eest edaspidi hoolitsema aga õnneks koostöös noortekeskusega meie koormus langes.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele
Iga vaev on väärt,et oma idee ellu  viia. Isegi kui tekib motivatsiooni langus soovitame siiski see üles leida ja ennast ületada, sest tulemus on seda väärt.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?
Kuna jõusaali avame augusti kuus koos noortekeskusega siis kogukond ei ole jõusaali kasutada saanud.
Kogukond sai endale jõusaali kus käia tasuta ja mis on lähedal.
Projektis kasusaajate arv 300 kogukonna liiget (Rannu küla elanike arv on umbes 1600 ning alates 14-aastaseid elanikke,  kes on lubatud meie jõusaali kasutama, on kokku umbes 1000 ning jõusaalist huvitatud inimesi umbes 300).
Täname meie projekti toetamiast!Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar