teisipäev, 11. oktoober 2016

Elva noored saavad lõpuks kiikuda :)

Elva kiikude ehitamine
Toimumisperiood
18.07.2016-30.09.2016
Asukoht
Elva Huviala- ja Koolituskeskus, Elva, Pikk 8.
Korraldajad, osalejad, taustakirjeldus
 Elias Markus Ehasalu: grupijuht
Ken Gerberg: monteeris video ja filmis
Reelika Punkar: filmis
Maarja Pihlap: kirjalikud asjad
Mirja Jõgi: juhendaja (Elva Huviala- ja Koolituskeskus, noortekeskus)
Partnerite nimed
Nopi Üles
Elva Huviala- ja Koolituskeskus
Elva linnavalitsus

Ülevaade toimunust ja kogemustest
Meie idee seisnes kiigu rajamises Elvasse, kuna siin pole seda. Elva noortekeskuses saime teada, et meil on võimalik teha projekt Nopi Üles fondi abil, mida me ka tegime. Saatsime taotluse, millele saime vastuse. Raha taotlemiseks oli vaja teha video ja koguda kahe nädalaga 150 meeldimist Facebookis. Saime meeldimised kokku ja rääkisime Riin Luksiga, kes andis meile rohelise tule. Valisime välja kiigu, kuid tuli välja, et oli veel vaja asju kiigu paigaldamiseks. Seejärel alustasime kirjaliku osaga ehk lepinguga tegelemisega. Me pidime enda tegevusest teada andma Elva Linnavalitsusele, täitma pabereid, esitama ehitusloa taotluse. Seejärel alustati kiigu paigaldamisega, me jäädvustasime protsessi ja andsime sellest teada kohalikele väljaannetele. Nüüdseks on kiik olnud paigaldatud paar nädalat. Möödudes kiigust on seal alati inimesi.


Ettepanekud järgmistele taotlejatele
Mõelda õpikohtadele, ärge jätke midagi viimasele minutile, mõelge kõik korralikult läbi.

Mida oleme projekti kaudu õppinud
Oleme õppinud lepingu täitmist - kuna me varem ei ole lepingutega tegelenud, oli see täiesti uus kogemus. Positiivne oli see, et leping oli tehtud lihtsas kirjas, mis on arusaadav isegi noortele. 
Arvuti kasutamise oskus - Microsoft Word-i kasutamine, blogi koostamine ning kuluaruande tegemine, video koostamine.
Arvete lugemine - õppisime lugema arve pealt projekti jaoks vajalikke andmeid. 
Oleme tutvunud ehitusseadustikuga - projekti käigus saime teadlikuks sellest, et enne kiigu ehitamist tuleb esitada taotlus Elva linnale ja sellega seoses nägime ankeete, mida tuli sellega seoses täita (ehitustaotlus, ehitamise alustamise teatis, kasutusloa väljastamine). Enne Elva linna avalikku ruumi mõne objekti ehitamist, tuleb selle kooskõlastada.
Oleme õppinud suhtlemiskogemust ja asjade läbi mõtlemist.

Kuidas on kogukond projekti vastu võtnud

Kogukond on projekti hästi vastu võtnud, kiik on tihti kasutuses, oleme näinud inimesi isegi vihmaga kiikumas. Elva linna kõik kolm väljaannet on kirjutanud kiigu püstitamisest väga positiivselt. Palju meeldimisi uudistel näitab, et meie projekt on väga hästi vastu võetud.


Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar