teisipäev, 11. oktoober 2016

Järgmise suve peatuspaik - Muhu miniskatepark

Projekti nimi: Muhu Miniskatepark
Toimumise periood: Projekti tegevused viidi ellu perioodil 22.06.2016- 30.08.2016 (Muhu miniskateparki ja tänavaspordivahendeid saavad noored igapäevaselt kasutada ning iganädalaselt toimub seal juhendatud Rularing.)

Asukoht: Muhu vald, Liiva küla, Muhu Noortekeskus

Korraldajate ja osalejate arv ja taustakirjeldust: Korraldajateks olid Muhu Noorte Aktiivi liikmed. Igapäevaselt on Muhu miniskatepark kasutuses Muhu 7-26 aastaste noorte seas, keda Rahvastiku registri andmete järgi on ligikaudu 500. Muhu Põhikoolis õpib 92 õpilast vanusevahemikus 7-16, kes on Muhu Noortekeskuse ja miniskatepargi iganädalased külastajad.

Partneri nimed: Skatepargid OÜ, Eesti Tänavaspordi Liit, Muhu Noortekeskus, Muhu Vallavalitsus

Kirjeldust toimunust: Üks suurtest Muhu noorte kirgedest on tänavasport, kuid enne puudusid Muhus sellega tegelemiseks turvalised ning arendavad tingimused. Tänu Nopi Üles projekti rahastusele saavad Muhu Noored oma tänavaspordi oskusi täiendada ja vaba aega aktiivselt värskes õhus veeta.
Koostöös Eesti Tänavaspordi Liidu ja Skatepargid OÜga kavandati Muhu Miniskatepark. Mini-skatepark koosneb viiest erinevast grindboxist. Grindboxid on ilmastikukindlastest materjalidest nind need on paigaldatatud Muhu Noortekeskuse asfalteeritud platsi peale ning talviti saab neid ladustada noortekeskuse laoruumides. Neid grindboxe saavad noored vastavalt oma äranägemisele ringi liigutada ning omavahel kombineerida. Boxidel on külgedel rattad all ning nootel on võimalik boxi ühest otsast kinni võtta ja üles tõsta ning neid vajadusel ringi liigutada.
Tänavaspordivahenditena soetati 2 rula, 3 tõkerattast ning 5 kiirvit, mida hoiustatakse Muhu Noortekeskuse ruumides ja noored saavad neid sealt laenutamas käia. 
Muhu miniskateparki ja tänavaspordivahendeid saavad noored igapäevaselt kasutada ning iganädalaselt toimub seal juhendatud Rularing.

Ülevaade saadud kogemustest: Saadud kogemus oli väga kasulik mitmel moel. Esiteks saime kogemuse idee loomisest kuni teostamiseni. Väljakutseid tõi kaasa iga etapp, nii planeerimise periood kui ka koostöö partneritega. Kogesime kui oluline on arvestada kõikide osapoolte huvidega ning lähtuda noorte tänavaspordi huviliste vajadustest. Praktilisi nõudandeid teostuse osas saime Eesti Tänavaspordi Liidult ja Skatepark OÜ’lt. Antud kogemus koondas kokku ka kohalikud tänavaspordi huvilised noored ning aitas arendada koostööd noorte, noortekeskuse ja kohaliku omavalitsuse vahel.  Nopi Üles projektifondi toetuse taotlemine oli meile arusaadav ja hea arendav kogemus.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele: Mõelge selgelt läbi mida luua soovite ning kuidas ja kaaluge läbi ka kõik võimalikud kaasnevad riskid. Ajaplaneerimisel arvestage ka ettearvamatute teist mitte sõltuvate teguritega.


Ülevaade kuludest: Kokku taotleti Muhu miniskatepargi projekti elluviimiseks 2000€, millest 1620€ läks miniskatepargi ehitamiseks ning 380€ tänavaspordivahendite (viie kiivri, kahe rula ja kolme tõukeratta) soetamiseks.

.Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar