esmaspäev, 16. oktoober 2017

Ohohh, Vändra noored saidki iseseisvalt köögi ehitusega hakkama


Projekti nimi
„Vändra köök“
Projekti toimumise perioodi
14. juuli – 15. oktoober 2017
Korraldajate arvu; osalejate arvu ning taustakirjeldust
Korraldajaid ja osalejaid:  projektijuht 1, projektis osalenud noori 9, projektis osalenud täiskasvanuid 4.
Partnerite nime(sid):
Vändra Alevivalitsus, MKM Autod OÜ (sponsorlus)
Tegevuste ja toimunu kirjeldust
Vändra noortekeskuse köök oli amortiseerunud ning soovisime omale uut kööki. Selleks tuli eelnevalt vana köök lammutada.
Ettevalmistavad tööd: viisime välja vana mööbli, vana kraanikausi, kõik vanad köögitarvikud jms.
Põranda ehitus: võtsime üles vana põranda, vahetasime ühe põranda tala, soojustasime ja ehitasme uue põranda.
Seinad: paigaldasime seina karkassi, paigaldasime kipsplaadi, krohvisime, pahteldasime, lihvisime, värvisime.
Lagi: ripplae paigaldus, valgustite paigaldus (paigaldas elektrik).
Mööbel: mööbli paigaldus (paigaldas mööbli valmistaja).
Torustiku ja elektritööd teostas Vändra Tare OÜ ja finantseeriti teisestb allikast (Vändra Alevivalitsus).
Ülevaadet saadud kogemustest (mis õnnestus hästi, mis tekitas probleeme, mida läbi projekti õppisite)
Projekti läbi viies õppisime, kuidas jõuda ideest teostuseni. Õppisime kuidas kirjutada projekti, filmida ja hea filmiklipp kokku monteerida. Saime oskusi ja teadmisi rahalise kalkulatsiooni koostamisest, planeerimisest ja ehitusmaterjalidest. Osalesime töödes, millega eelnevalt kunagi kokku polnud puutunud – näiteks vahtpolüsterooli paigaldus, karkassi paigaldus, seinte krohvimine jms. Lisaks mõistsime, et kõik ei pruugi minna esialgse plaani kohaselt ning palju otsuseid tuleb teha kiiresti ja kohapeal.
Hästi sujus kõik kuni põranda ülesvõtmiseni. Siis selgus alles tööde tõeline maht, mida me algselt ette näha ei osanud. Ka uue põranda loodimine osutus katsumuseks, kuid lõpptulemus sai vaatamata kõigele hea.
Üks ettenägematu takistus, mida me algselt ei planeerinud, oli köögi lagi. Tööde käigus tekkis vajadus ripplae järele, mille taha kogu uus juhtmestik ja kommunikatsioonid peita. Õnneks tuli meile appi kohalik firma MKM Autod OÜ, kes andis meile sponsorluse korras ripplae materjalid, millele ise pidime detaile juurde ostma väga minimaalselt. Lae koos valgustitega paigaldas selle ala spetsialist.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?
Noortekeskuse avamispidu oli 8. oktoobril. Kõigil oli võimalik meie uue köögi võimalustega tutvuda. Hetkel oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet. Tänaseks oleme jõudnud pannkooke küpsetada, oleme ette võtnud pitsateo ning on kavandatud ka sündmusi, mille toimumiseks on köögi olemasolu vägagi valalik. Tulemas on smuutinädal, kus noored saavad iga päev valmistada erinevate komponentidega smuutisid, valida oma lemmikuid ja võistelda parima smuuti valmistamises. Palju on ka küsitud, millal ühiseid kokanduslikke sündmusi toimuma hakkab. Loodame, et õige pea!

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele
Kindlasti soovitame hea idee puhul oma taotlus esitada. Püüdke hästi planeerida ajaline  ressurss ning mõelge reaalselt läbi, palju teil ühe või teise asja jaoks aega võib kuluda. Meie olime selles osas natuke liiga optimistlikud ja tööd kippusid venima. Planeerige raha ka kindlasti ettenägematute kulude jaoks, sest meie kogemus näitas, et neid tuleb ette ja mitte vähe.

Ülevaadet kuludest
Saime toetust 2000 €. Kogu eelarvet ületasime 1.39 €
Nr.
Kuluartikkel
Summa
1.
Ehitusmaterjalid
758.14 €
2.
Köögimööbel, õhupuhasti
1042.96 €
3.
Nõud, köögitarvikud
200.23 €
KOKKU:
2001.39 €

Osalejate arv, projekutis kasusaajate arv
Väbdra alevis on 7-26-aastaseid noori 438. Noortekeskust külastab lisaks Vändra alevi noortele ka teiste valdade noori. Arvame, et sellest hulgast aasta jooksul külastab noortekeskust umbes 200 noort, kes kõik meie ettevõtmisest kasu saavad. Samas on meil olemas nüüd julgus teiste valdade noori külla kutsuda ja koos lahedaid ettevõtmisi planeerida, sestmeil on olemas väga hea köök!
Projektis osales kokku 10 noort erinevate panustega. Kes osales ettevalmistava protsessi juures (idee paberile panek, vormistamine, eelarve tegemine,  video, montaaž, reklaam FB jms) ning need noored, kes panustasid ehitustegevuses (4 noort). Täiskasvanuid oli abiks 4 inimest.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar